top of page
Mellifera_at_beam.jpg

Инвестирай в бъдещето
на иновативните
функционални храни

Първично публично предлагане

на акции на сегмент ВЕАМ

"Пазар за растеж на МСП" на БФБ

дата на IPO аукциона на борсата: 15.12.2022 г.

Управление

Управление

„Мелифера” АД е акционерно дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 206970213. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Биляна Лаундс - Николова - Изпълнителен Директор, Пейо Николов, Свобода Михайлова

pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
Общи събрания
pdf_logo.jpg
Финансови отчети
pdf_logo.jpg
IPO

Първично публично предлагане (IPO)

Емитент

Мелифера АД

Съветник по емисията

Наименование на пълномощен бордов член

Тип на инструмента

обикновени, поименни, безналични акции, с право на
глас, на дивидент и на ликвидационен дял

ISIN код на временна емисия акции

BG1500009227

Борсов код на емисията

MEL1

Брой издадени финансови инструменти

456 500

Номинална стойност

1.00 лв.

Емисионна стойност

4.40 лв.

Обща сума на увеличението при 100% записване

2 008 600 лв.

Правила на предлагането

Съгласно правилата на пазара ВЕАМ

Дата на провеждане на аукциона на борсата

15.12.2022 г.

Метод на определяне на окончателната  емисионна  стойност:

Цената на сключване на сделките е еднаква за всички участници. Приложим аукцион Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса. Когато търсенето надвишава предлагането, в Документа за допускане не е предвидено дa се пристъпва към удовлетворяване на поръчките по „метода на най-големия остатък“. Детайлно описание на метода е налично тук.

Акциите от постоянната емисия акции на Дружеството ще се търгуват след вписване на увеличението на капитала в Търговския Регистър и последващата им регистрация на Пазар за растеж на МСП BEAM - около 1 месец след успешното приключване на предлагането.

Информация

Информация и контакти

Официален канал за комуникация

„Мелифера” АД има сключен договор с “Файненшъл Маркет Сървисиз” ЕООД за предоставяне на регулирана информация
на обществеността чрез информационната система и медия X3News

Информация за публичното предлагане на акции може да се намери и на уебсайта на пазар ВЕАМ.

 

Моля имайте предвид, че съдържанието на www.mellifera.bg/ir не се визуализира напълно в мобилната версия на страницата.

За контакт

Изпълнителен Директор
на "Мелифера" АД
Биляна Лаундс-Николова

biljana@mellifera.bg

 

за връзка с инвеститори:

ir@mellifera.bg

Инвестиционен посредник
ИП "Юг Маркет" АД

Васил Атанасов

лицензиран инвестиционен консултант от КФН

+359 888 932 040

 

Теодора Поповска

лицензиран брокер от КФН

office@ugmarket.com 

тел: 032 625 401, 032 625 402

Ако желаете да се свържете с нас през сайта, моля попълнете тази форма за обратна връзка и ние ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден.

 

За по-бърза комуникация, моля използвайте телефоните на нашия Инвестиционен посредник.

Имайте предвид, че ако нямате договор с инвестиционен посредник, процедурата по сключването му отнема време, което трябва да предвидите преди датата на предлагането.

Благодарим за съобщението!

bottom of page